www.hush.se/s

Trädgårdsplanering/design och rådgivning.

www.kalenius.com

Kalenius växtcentrum, Växter & trädgård.

www.varmlandsschakt.se

Vi förmedlar entreprenadmaskiner, transporttjänster av alla slag inkl. farligt avfall och maskintrailers. Våra medlemmar utför väg och markentreprenader samt sommar och vinterunderhåll av vägar och planer.

www.kabelanvisning.com

Sveriges elnätbolag – TeliaSonera – Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare.