Schaktning

Schaktning är en central del av markarbetet vid anläggning av tomt och uppförande av hus. Schaktning går först och främst ut på att göra i ordning en plan yta med fast mark för grunden. Det ordnar vi såklart!

Referensobjekt:

Schaktning, dränering och markarbete i Karlstad

. Läs mer